Laparoscopie

Laparoscopie

O.a. sterilisatie, castratie, vastzetten maag.

'Laparoscopie' is in de dierenheelkunde de inspectie van de buikholte,  ook wel minimaal-invasieve chirurgie, afgekort MIS,  genoemd.

Het zijn chirurgische ingrepen/operaties waarbij een veel kleinere incisie/snede gemaakt wordt dan bij een conventionele ingreep/gewone operatie. Daar heeft het geopereerde dier veel profijt van en zal sneller helen en zich sneller weer goed voelen. 

Over operaties

Opereren en het succes van een ingreep is en blijft mensen werk. Complicaties kunnen er optreden als gevolg van de ingreep, maar ook als gevolg van onvoorziene omstandigheden tijdens de revalidatie. De chirurg en zijn team doen hun uiterste best, daar mag u van uitgaan.

Garantie op een uiteindelijk slagen van een ingreep, kan er helaas nooit worden gegeven. Ook het optreden van complicaties met mogelijk bijkomende kosten, zal helaas moeten worden geaccepteerd, ook al proberen wij de kans daarop zo klein mogelijk te houden. 

U zal, indien u uw huisdier laat opereren, dat risico moeten accepteren net zoals dat zal moeten worden geaccepteerd vwb ingrepen gedaan door artsen in een ziekenhuis. De verantwoordelijkheid voor de directe chirurgische ingreep ligt bij de operateur, maar gaat niet verder dan de dag van de operatie.

De anaesthesie en de nazorg komt geheel ter verantwoording van de kliniek waarin uw huisdier wordt behandeld. De nazorg zal indien dat nodig is worden uitgevoerd. De operateur consulterend, maar niet indien een derde partij zich inlaat met de procedure dan wel de uitkomst. Met andere woorden, indien er vragen en of klachten zijn, neem dan vooral contact op met de kliniek en ga niet bij de pakken neerzitten of andere organisaties bij de revalidatie roepen. Dit is vooral belangrijk omdat de operateur zeer veel ervaring heeft en het verstandiger is om gebruik te maken van zijn expertise, dan het links te laten liggen, is gebleken uit het verleden.

Voor het uitvoeren van een operatie is een slaapnarcose noodzakelijk. Tijdens de gehele procedure wordt uw huisdier continu gemonitord. Daarnaast wordt uw huisdier steriel voorbereid opdat de ingreep zonder infectie kan worden uitgevoerd. Desondanks kunnen er zich complicaties voordoen, dat is een risico waar wij als team zoveel mogelijk ons best voor doen om deze zo laag mogelijk te houden, maar een 100% garantie bestaat er helaas niet. Na afloop van de operatie zal uw huisdier warm worden gehouden tijdens de uitslaap periode en wordt u gebeld met de uitslag van de ingreep en het moment waarop u uw huisdier weer mag komen ophalen!

Bij het ophalen van uw huisdier, krijgt u specifieke informatie mee als het gaat om de zeer belangrijke nazorg.

Deze nazorg is eigenlijk net zo belangrijk als de hele operatieve ingreep, beseft u zich dat goed!