Orthopedie

Uw huisdier heeft een probleem. Om dit probleem op te lossen dan wel te verminderen is er na onderzoek van uw huisdier door een dierenarts,  in samenspraak met u, besloten tot chirurgisch ingrijpen. Voor complexe operatieve procedures halen dierenklinieken soms een externe specialist in huis. In dit geval is dat VOS.

Operaties worden met grote zorgvuldigheid voorbereid. Daartoe is een klinisch onderzoek met of zonder rontgenfoto's of een CT/MRI scan uitgevoerd. U wordt vervolgens geconfronteerd met een waarschijnlijkheids-diagnose, behandelplan en prognose .

Het is voor ons belangrijk dat u voldoende uitleg krijgt, en dat u weet dat u met vragen of klachten altijd contact met ons kan en mag opnemen!

Het knie gewricht
De knie is een scharnierend gewricht dat gebogen en gestrekt kan worden. Spieren in de achterpoot van de hond of kat zorgen voor het buigen en strekken van de poot. De belangrijkste 'strekker' spiergroep loopt aan de voorzijde van het bovenbeen met behulp van een knieband naar het scheenbeen (tibia). De knieschijf (patella) is een 'verbening' in de knieband. Tijdens het buigen en strekken van de achterpoot, glijdt de patella over het bovenbeen in een geultje. De vorm van de geul en de stevigheid van het kapsel rondom de knie en de lengte-as van onder en bovenbeen, zorgen ervoor dat de knieschijf in de geul blijft liggen. Bij een afwijkende geul, kapsel of stand van het been kan de knieschijf echter zomaar uit de geul schieten (luxatie). 

Over operaties

Opereren en het succes van een ingreep is en blijft mensen werk. Complicaties kunnen er optreden als gevolg van de ingreep, maar ook als gevolg van onvoorziene omstandigheden tijdens de revalidatie. De chirurg en zijn team doen hun uiterste best, daar mag u van uitgaan.

Garantie op een uiteindelijk slagen van een ingreep, kan er helaas nooit worden gegeven. Ook het optreden van complicaties met mogelijk bijkomende kosten, zal helaas moeten worden geaccepteerd, ook al proberen wij de kans daarop zo klein mogelijk te houden. 

U zal, indien u uw huisdier laat opereren, dat risico moeten accepteren net zoals dat zal moeten worden geaccepteerd vwb ingrepen gedaan door artsen in een ziekenhuis. De verantwoordelijkheid voor de directe chirurgische ingreep ligt bij de operateur, maar gaat niet verder dan de dag van de operatie.

De anaesthesie en de nazorg komt geheel ter verantwoording van de kliniek waarin uw huisdier wordt behandeld. De nazorg zal indien dat nodig is worden uitgevoerd. De operateur consulterend, maar niet indien een derde partij zich inlaat met de procedure dan wel de uitkomst. Met andere woorden, indien er vragen en of klachten zijn, neem dan vooral contact op met de kliniek en ga niet bij de pakken neerzitten of andere organisaties bij de revalidatie roepen. Dit is vooral belangrijk omdat de operateur zeer veel ervaring heeft en het verstandiger is om gebruik te maken van zijn expertise, dan het links te laten liggen, is gebleken uit het verleden.

Voor het uitvoeren van een operatie is een slaapnarcose noodzakelijk. Tijdens de gehele procedure wordt uw huisdier continu gemonitord. Daarnaast wordt uw huisdier steriel voorbereid opdat de ingreep zonder infectie kan worden uitgevoerd. Desondanks kunnen er zich complicaties voordoen, dat is een risico waar wij als team zoveel mogelijk ons best voor doen om deze zo laag mogelijk te houden, maar een 100% garantie bestaat er helaas niet. Na afloop van de operatie zal uw huisdier warm worden gehouden tijdens de uitslaap periode en wordt u gebeld met de uitslag van de ingreep en het moment waarop u uw huisdier weer mag komen ophalen!

Bij het ophalen van uw huisdier, krijgt u specifieke informatie mee als het gaat om de zeer belangrijke nazorg.

Deze nazorg is eigenlijk net zo belangrijk als de hele operatieve ingreep, beseft u zich dat goed!

Veterinaire Operatie Service

Dierenartsen én eigenaren kunnen terecht bij VOS voor 

Advies | Onderzoek | Second opinion | Diagnose | Behandeling | Prognose | Nazorg

   06 520 44 156

  vosveterinair@me.com

Copyright © 2022 VOS, Veterinaire Operatie Service B.V.