Orthopedie operatie contract met VOS Veterinaire Operatie Service BV

Nazorgbrief voor een TTA procedure, fractuur behandeling en andere orthopedische ingreep
uitgevoerd door VOS Veterinaire Operatie Service BV op hond en/of kat.


TTA: Tijdens deze procedure is er door middel van een operatie van een "hondenknie" een
"mensenknie" gemaakt. Deze ingreep is gepaard gegaan met een stukje zagen in het bot en
het plaatsen van een plaat en schroeven. Tevens is er tijdens deze procedure in het knie
gewricht gekeken en is er geconstateerd dat de voorste kruisband is beschadigd en of dat de
mediale meniscus kapot is of niet. Indien de meniscus stuk is zal al het zichtbaar afwijkend
materiaal worden verwijderd tijdens deze ingreep. Indien er desondanks nog stukjes meniscus
in het gewricht achter zijn gebleven, of zich hebben ontwikkeld bij een intacte meniscus na de
TTA procedure, dienen deze alsnog dmv een kijkoperatie te worden verwijderd op een later
tijdstip. De zaagsnede heeft zeker 3 maanden nodig wil deze helemaal stevig zijn ingevuld met
nieuw bot. Tot die tijd blijft de knie gevoelig voor complicaties. Het succespercentage vwb de
ingreep is tevens afhankelijk van de mate van artrose in het gewricht. Mede afhankelijk van
deze factor is de mate van succes vwb deze procedure om gescheurde kruisbanden pijn op te
lossen hoog.


Fractuur behandeling: Tijdens deze procedure is het gebroken been gezet en gefixeerd.
Hierbij kunnen pennetjes of platen met schroeven worden gebruikt. Het gebroken been heeft
zeker een maand of 3 nodig wil het helemaal stevig weer zijn vast gegroeid.
Juist vanwege het gebruik van plaat/pin en schroeven is het geheel breekbaar en dient u zich
samen met de patiënt zoveel mogelijk goed aan de nazorg te houden. De garantie voor de
uitgevoerde ingreep geldt voor de tijd waarop de patiënt onder algehele anesthesie ligt en
daarna wakker is geworden en door de voordeur de kliniek verlaat. Mochten er zich
problemen voordien nadien, dan is het van belang dat u altijd contact opneemt met de kliniek,
daar waar de ingreep door VOS is uitgevoerd, opdat er na goed klinisch onderzoek adequate
maatregelen kunnen worden genomen die de eventuele complicaties kunnen oplossen. Kosten
die bij dergelijke complicaties komen kijken zijn voor rekening van de eigenaar van de patiënt.


Teugel behandeling: ivm een knie met een kapotte kruisband/meniscus bij dieren die minder
dan 15 kg wegen. Deze procedure vindt plaats nadat er in het gewricht is gekeken. Daar wordt
de mate van schade geïnventariseerd. Vervolgens wordt er een kunststof band geplaatst
waarmee de gescheurde kruisverband wordt vervangen. Dergelijke kunststof banden kunnen
helaas breken dan wel oprekken na verloop van tijd. Er is dus geen garantie te geven op het
succes van deze ingreep op de lange termijn. Echter bij dieren die ligt van gewricht zijn is
deze procedure vaak succesvol.


Patella luxatie: bij deze procedure wordt er geprobeerd om een aangeboren afwijking te
corrigeren (met uitzondering van de luxatie naar lateraal die vaak traumatisch is). Daartoe zijn
er 4 methodes gangbaar. De methodieken worden vaak tegelijkertijd uitgevoerd en er wordt
tijdens de operatie bepaald of deze succesvol is of niet. Het uiteindelijke succes kan vaak pas
na verloop van tijd definitief worden vastgesteld, met gevolg dat er eventueel toch in een latere
instantie alsnog chirurgisch moet worden gecorrigeerd in een vervolg procedure. Bij de
procedure waarin er een stukje bot wordt doorgezaagd en wordt vastgezet met pinnetjes kan
het geruime tijd duren (6 wkn) voordat de patiënt weer netjes kan lopen.


Overige orthopedische ingrepen: Voor alle andere ingrepen geldt vaak hetzelfde of een
combinatie van de feiten hierboven genoemd.


O Uw huisdier is in onze kliniek vandaag geopereerd.
Let daarom op het volgende;
Eten mag, maar het liefste de maaltijd verdelen over kleine porties op meerdere momenten
van de avond.
Wandelen, in het geval van een operatie op een hond, mag maar dan aan de lijn. 4 maal 5
minuten per dag in totaal.
Wandelen gaat in een rustig tempo opdat alle 4 de benen netjes worden belast. Het wandelen
gaat altijd aan de lijn.
Bij thuiskomst mag uw huisdier in de bench of in een kleine ruimte zich bevinden, zonder dat
er kan worden gesprongen, trappen worden beklommen of dergelijke zaken.
De wond kan nog een beetje bloed of vocht afscheiden, dat is geen probleem.
Indien de wondafscheiding pusachtig is geworden, bel dan de kliniek.
Indien er koorts, braken, diarree of andere afwijkingen zich manifesteren, aarzel dan vooral
niet om de kliniek te bellen.
Extra kalmeringsmiddelen zijn mogelijk indien uw huisdier te actief is. Vraag daar gerust
naar.
O Over 10 dagen mogen de huidhechtingen worden verwijderd; u kunt daar een afspraak
voor maken. Dit geldt alleen voor die patienten met hechtingen aan de buitenkant van de
wond.
O over 3 weken maken wij (de dierenkliniek) een controle afspraak. Er zal dan worden
gekeken naar de wond en worden gekeken naar de stand van het been en de beweging van het
dier. Deze bevindingen worden genoteerd.
O over 6 weken wederom een controle afspraak en maken wij röntgenfoto’s indien dat van te
voren met u is afgesproken (standaard voor TTA en fractuur procedures). Gaarne bij deze
afspraak de hond nuchter meenemen naar de praktijk.
O Uw hond krijgt pijnstilling mee. Wilt u langer dan 2 weken pijnstilling geven, doet u dat
dan in overleg met uw dierenarts.

O De Tramadol (extra pijnstilling) is voor de eerste 3 tot 5 dagen
O overige
medicatie………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
O over 3 dagen kan de pleister of het verband verwijderd worden van de poot


Neemt u gerust contact op met de dierenkliniek, waar uw huisdier door VOS BV is
geopereerd wanneer u zich zorgen maakt over het herstel van uw dier. Wacht u liefst niet tot
de late avond of nacht met bellen maar bel tijdens de openingsuren van de praktijk.

Mocht u  toch besluiten om andere instanties/klinieken in te schakelen om op die manier uw huisdier te
laten behandelen na de operatie uitgevoerd door VOS BV, dan vervalt daarmee automatisch
de verantwoordelijkheid voor het welzijn van uw huisdier bij deze partijen (de kliniek waar uw
huisdier is geopereerd en VOS BV)


Dit formulier wordt u gegeven dan wel verzonden voor of na de operatie uitgevoerd door de
kliniek waar uw huisdier is of zal worden geopereerd.


Teken voor gezien,